Teenused

Jahutussüsteemid

 • Ventilatsioonjahutussüsteemid
 • Fan-Coil jahutuskassettide paigaldamine
 • Vesi- ja glükooljahutussüsteemid

Küttesüsteemid, katlasüsteemid

 • Soojussõlmede paigaldamine
 • Ventilatsioonküttesüsteemid
 • Tahke- ja vedelkütuse katelde paigaldamine
 • Soojusakumulatsioonipaagid
 • Radiaatoritega küttesüsteemid
 • Põrandaküttesüsteemid

Veevarustus ja kanalisatsioon

Sansõlmede paigaldamine

 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamine elu- ja tööstushoonetes
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamine eramajades

Sadevee kanalisatsiooni paigaldamine

 • Kondensaadi kõrvaldamise süsteemi paigaldamine

Tuletõrje sprinklersüsteemid

 • Spirinklersüsteemide paigaldamine
 • Tuletõrjesüsteemide paigaldamine